Lýðheilsa ungs fólks og líðan í Kópavogi – kynning á niðurstöðum

Þann 9. og 11. febrúar nk. kl. 20:00-21:00  er kynning á niðurstöðum rannsóknarinnar Lýðheilsa ungs fólks og líðan  í Kópavogi, rannsókn meðal nemenda í 8., 9. og 10.bekk. Vegna aðstæðna Covid-19 verða kynningarnar með stafrænum hætti þetta árið og geta foreldrar horft á kynninguna í gegnum Teams (sjá fundarhlekk neðar í póstinum). Framkvæmd og úrvinnsla rannsóknarinnar var á vegum Rannsókna & greiningar í Háskólanum í Reykjavík og mun Margrét Lilja Guðmundsdóttir frá Rannsókn & greiningu sjá um kynninguna.

9. febrúar kl: 20.00-21:00 fundarhlekkur:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmU3YzUwYmQtNDVhNC00NjZhLWFhYjQtMTcwNWQzY2UzMWVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224cdd2b84-0def-4d78-b55a-ebc1831fe371%22%2c%22Oid%22%3a%22be5135a2-5cc3-47a0-a00d-59b1134ad5ee%22%7d

11. febrúar kl: 20:00-21:00 fundarhlekkur:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjg4NGI3OWEtZGU2OC00ZGNmLWI4NGUtOWE5ZDJiODNlYWQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224cdd2b84-0def-4d78-b55a-ebc1831fe371%22%2c%22Oid%22%3a%22be5135a2-5cc3-47a0-a00d-59b1134ad5ee%22%7d

Posted in Fréttir.